KOMUNIKAT ZJAZDOWY


KOMUNIKAT  ZJAZDOWY

Uprzejmie informujemy, że kolejny IX Zjazd Absolwentów i Wychowanków naszej Szkoły związany ze stuleciem placówki odbędzie się w dniach:

15-17 września 2017 r.

Od poprzedniego spotkania w 2012 r. minie 5 lat. Zdajemy sobie sprawę, że nie jesteśmy w stanie dotrzeć listownie do wszystkich absolwentów. Ponadto wysłanie setek listów wiąże się z dużymi kosztami, których chcielibyśmy uniknąć. Dlatego zwracamy się z koleżeńską prośbą: Poinformuj o Zjeździe swojego Kolegę / Koleżankę, z którymi masz kontakt. Będziemy wdzięczni za włączenie się w ten sposób w organizację Zjazdu. Powiel we własnym zakresie ten Komunikat i przekaż go jak największej liczbie Koleżanek i Kolegów.

Im nas będzie więcej, tym Zjazd będzie miał bardziej podniosły i uroczysty charakter.

Warunkiem uczestnictwa w Zjeździe jest nadesłanie w formie listowej, mailowej lub faksem na adres Szkoły wypełnionej Karty Zgłoszenia, oraz wpłata na konto Komitetu Zjazdowego kwoty 270,00 zł /emeryci i studenci 170,00 zł/. Zgłoszenia będą przyjmowane od 8 maja 2017 roku. Istnieje możliwość zakwaterowania uczestników Zjazdu w internacie szkoły (ze względu na ograniczoną ilość miejsc o zakwaterowaniu będzie decydowała kolejność zgłoszeń).

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w Zjeździe do dnia:
31 lipca 2017 roku

Jeżeli posiadacie pamiątki związane z naszą Szkołą, bardzo prosimy o wypożyczenie ich na czas Zjazdu. Mile widziane będzie przekazanie ich Szkole. Pamiątki prosimy przesyłać na adres Szkoły do dnia 15 czerwca 2017 roku.

Do zobaczenia we wrześniu 2017 r.

                                                                                                  Z koleżeńskim pozdrowieniem
                                                                                                          Komitet Organizacyjny
                                                                                                       IX Zjazdu Wychowanków
                                                                                                           Gimnazjum i Liceum
                                                                                                                      w Płońsku

KARTA ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W ZJEŹDZIE.